ÖNBİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 – FORMUN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu ön bilgilendirme formunun (“Form”) konusu, SATICI’ya ait “www.herita .com” internet sitesi üzerinden SATICI tarafından satışa sunulan ürünlerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.

ALICI “www.herita.com” internet sitesinde Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, bu ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 2-SATICI BİLGİLERİ

Satıcı İsim/Unvanı: HERİTA GİYİM TİCARET A.Ş.

Satıcı’nın Açık Adresi: Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi No:19/4 Ataşehir/İstanbul

Satıcı’nın Telefonu: +90 0536 918 54 45

Satıcı Mersis No: 461080457700001 

Satıcı E-Posta Adresi: [email protected]

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi:

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- Elektronik ortamda alınan Ürünlerin / Hizmetlerin temel özellikleri (türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir) internet sitesinde açıkça yer almaktadır. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilmektedir.  Bu kapsamda ALICI, ürünlerin/hizmetlerin temel özelliklerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmektedir.

3.2- Forma konu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. 

3.3-Forma konu ürün/ürünlerin, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamayacaktır. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.4- SATICI, Forma konu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumlu tutulmaktadır. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

3.5- Form’a konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu Form ile Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.6- Form’a konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7-ALICI tarafından, Form’a konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin Sözleşme’de ve işbu Form’da belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın  [email protected] email adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Form’a konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Form’a konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 4 - FORMA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE TESLİMAT

Forma konu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ile türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, adedi, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir;

 

Ürün Adı Ve Kodu

Adet

Birim Fiyat

Ara Toplam

Sipariş Bedeli

(Kargo Hariç)

(kmpnya)

Kargo Bedeli

Toplam Sipariş Tutarı (KDV dâhil)

Teslimat

Adresi

Ödeme Şekli

Teslim Edilecek Kişi Ve Telefon Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik ortamda alınan Ürünlerin / Hizmetlerin temel özellikleri (türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti yukarıda belirtildiği gibidir) www.herita.com.tr internet sitesinde açıkça yer almaktadır. Ürün ile ilgili detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilmektedir. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1.ALICI, işbu Form’un 6. maddesinde belirtilen istisna hariç olmak üzere Form’a konu ürünün/ürünlerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yazılı olarak, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı'ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: 

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı'ya geri gönderir. 

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca ürünlerin düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde önceden yapılan teslimat masrafları da dahil iade edilecektir. 

Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu olmayacaktır.

5.2.SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren en geç 10 (on gün) içinde malı satıcı ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Bu sorumluluğu yerine getirmediği takdirde ödediği bedeli geri alamayacağını kabul etmektedir. Aynı zamanda, ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları (alt ve üst parçalar takım halinde satılıyorsa her iki parça), mayo ve bikini altları (alt ve üst parçalar takım halinde satılıyorsa her iki parça),  tek kullanımlık ürünler ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

MADDE 7- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

ALICI, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden SATICI’ya iletebilir. ALICI, [email protected] adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde ALICI’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verilecektir. 

MADDE 8 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Form’dan kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca, Taraflar, işbu Form’ un uygulanmasına ilişkin şikâyet ve itirazlar konusundaki başvurularda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

ALICI 

AD SOYAD

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Çerez politikasını buradan inceleyebilirsiniz.