BAŞVURU FORMU

1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu madde 11 kapsamında herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme42,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. 

Kişisel Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz doldurarak internet üzerinden şirketimize iletebilecektir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç 30(otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

  1. KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan herita.com adresine bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Herita.com’a başvurular, işbu başvuru formunun çıktısı alınarak yazılı ve ıslak imzalı olarak aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılmalıdır. Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.
  2. Yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu;

1.)Noter vasıtasıyla ya da

2.) Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza ile imzalanarak Şirket kayıtlı [email protected] elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

3.)Başvuru Sahibi’nin Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Adresi: Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi No:19/4 Ataşehir/İstanbul

BAŞVURUDA SUNULMASI ZORUNLU BİLGİLER 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi No:19/4 Ataşehir/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi No:19/4 Ataşehir/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

herita@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirketimiz’e daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile

[email protected]

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

BAŞVURUNUN KAPSAMI VE İLGİLİ KİŞİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad Soyad:

TC Kimlik No.:

Cep Telefonu No.:

E-posta Adresi:

Adres:

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

İlgili Kişi’nin kişisel verilerine ilişkin talebini herita.com’a yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmesi ile, talebin içeriğine göre talebin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde tarafımızca sonuçlandırılacak ve ilgili kişiye elektronik ortamda tarafımızca iletilecektir.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla tarafımıza başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden kimlik doğrulaması yapılması amacıyla bilgi talep edilebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret ilgili kişiye yansıtabilecektir. İlgili kişi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılmasından dolayı Şirketimizin söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisi başvurudan doğan taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.

 

 

 

 

Başvuru Sahibi 

Adı - Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Çerez politikasını buradan inceleyebilirsiniz.